top of page
  • Writer's pictureMonchai Wongkittikraiwan

BizKlass: มองสังคมกับหมออุดม คชินทร


มีเรื่องดีๆมาแชร์ครับ มองสังคมกับหมออุดม คชินทร


Universal Prevention for COVID-19 ช่วยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติตอบโจทย์การเปิดประเทศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


แนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของโลกและประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไปอย่างกว้างขวางและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะจบเมื่อไร ผลส่วนหนึ่งมาจากเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันพบว่าการระบาดส่วนใหญ่เกิดในผู้ใกล้ชิดกัน ในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน ในชุมชน มีข้อมูลยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงคือไม่มีอาการและไม่เคยตรวจหาเชื้อมีอยู่ทั่วไปอีกประมาณ 5-6 เท่าของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน และผู้ที่ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดครบ 2 เข็ม ก็ยังสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งแสดงว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 100% แต่ประโยชน์ของวัคซีนคือป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและตายได้ดี 90-100% ทำให้ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล ไม่ต้องใช้ ICU ช่วยปกป้องระบบสาธารณสุขไม่ต้องรับภาระมากเกิน ดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศ นอกจากการที่คนไทยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 70% ของประชากรทั้งประเทศแล้ว เราทุกคนยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นต่อไป โดยเฉพาะมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการขององค์กรและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยจะต้องระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดในทุกสถานที่และทุกเวลา รวมทั้งป้องกันคนใกล้ชิด คนในครอบครัว คนในสถานที่ทำงานและในชุมชนไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 โดยยึดตามหลักการของ Universal Prevention for COVID-19 จะทำให้เราสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ช่วยให้เราสามารถเปิดประเทศทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันและเปิดเป็นวงกว้างช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้Universal Prevention for COVID-19 หรือ การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หมายถึง การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไป ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง ขอให้เราทุกคนคิดเสมอว่าเราอาจติดเชื้อโควิด-19โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ รวมทั้งคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาให้เราได้ เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อโควิด-19 หรือแพร่เชื้อโควิด-19ให้ผู้อื่น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้1. ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน ต้องคิดว่าทุกสิ่งอย่างมีคนอื่นที่ติดเชื้อสัมผัส / อาจสัมผัสมาแล้ว ทั้งนั้น

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปีและเป็นผู้มีโรคเรื้อรัง ให้เลี่ยงการออกนอกบ้านเว้นแต่จําเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด

7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ๆ ควรทานอาหารแยกสํารับ แยกกันทานเดี่ยว แม้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจมีการติดเชื้อ ไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือให้ไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านUniversal Prevention for COVID-19 ถือเป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 คล้ายกับการฉีดวัคซีน แต่เป็นวัคซีนที่ไม่ได้อยู่ในขวด ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีที่สุด30 views0 comments

Comments


bottom of page