top of page
  • Writer's pictureMonchai Wongkittikraiwan

TCEB เชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจไมซ์ พร้อมเดินหน้าต่อปี 2555

ทีเส็บ เดินหน้าเปิดแผนการทำงานในปี 65 แม้จะมีความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งการจัดประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า และงานเมกะอีเวนท์ต่าง ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ คาดว่าถ้าสำเร็จปีนี้น่าจะมีนักเดินทางกลุ่มนี้ถึง 6.13 ล้านราย สร้างรายได้เข้าประเทศถึง 28,400 ล้านบาทกันเลยทีเดียว


ตามไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่ https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/982186

42 views0 comments

Comments


bottom of page