top of page
  • Writer's pictureMonchai Wongkittikraiwan

ตรวจเครดิตบูโรด้วยตัวเองได้แล้ว ที่ตู้บริการ สถานีกลางบางซื่อ รับรายงานได้ทันทีบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพิ่มจุดบริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” แห่งใหม่ล่าสุด ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกายและเช็กสุขภาพทางการเงินกับเครดิตบูโรไปพร้อม ๆ กัน รองรับผู้ใช้บริการได้ทั่วถึง ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียนซึ่งเชื่อมต่อทุกระบบและรองรับการเดินทางทุกรูปแบบทั่วไทยอีกด้วย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองที่สะดวกและรวดเร็ว รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตแบบสรุป (ฟรี) ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ตั้งแต่วันนี้…เป็นต้นไป

.

คุณ สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล ป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองอีกด้วย เครดิตบูโรจึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเพิ่มจุดบริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” (ตู้คีออส) ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือเป็นที่ทราบกันดีในชื่อ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกายและสามารถเช็กสุขภาพทางการเงินกับเครดิตบูโรไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ สถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อของเส้นทางคมนาคมทุกระบบและรองรับการเดินทางทุกรูปแบบทั่วไทย ผู้ใช้บริการสามารถตรวจข้อมูลเครดิตแบบสรุป ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านตู้คีออส โดยรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.00 น. เริ่มแล้ววันนี้…เป็นต้นไป

.

สำหรับจุดบริการ “ตู้คีออส” จะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า 1 (จุดติดตั้งนาฬิกาประจำสถานี หรือนาฬิกาหน้าปัดหมายเลข ๙) ซึ่งในปัจจุบันสถานีกลางบางซื่อถูกเปิดเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกาย ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งตู้คีออสดังกล่าวยังเป็นจุดให้บริการเช็กสุขภาพทางการเงินอีกด้วย นับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก สถานีกลางบางซื่อถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียนซึ่งเชื่อมต่อทุกระบบรางและรองรับการเดินทางทุกรูปแบบทั่วไทย ซึ่งนับเป็นสุดยอดศูนย์กลางการเดินทางสมัยใหม่เพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกระดับอย่างแท้จริง

.

“ตู้คีออส” ยังรองรับกระแสโลกยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รอรับรายงานได้ทันที สามารถเลือกประเภทรายงานข้อมูลเครดิตได้ตามต้องการ ผู้ที่สนใจตรวจข้อมูลเครดิตแบบสรุป ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง สำหรับผู้ที่สนใจตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเอง) ผ่านตู้คีออสดังนี้ได้ง่าย ๆ โดยเตรียมพร้อมก่อนใช้บริการ ได้แก่ 1) บัตรประชาชนของตนเอง 2) หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP) 3) อีเมลของตนเอง (สำหรับรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล สำหรับการชำระค่าบริการจะมี 2 รูปแบบ คือ 1) จ่ายได้ทันที แค่สแกน QR Code ที่หน้าจอตู้คีออส หรือ 2) จ่ายผ่าน QR Code ที่จัดส่งไปทางอีเมลของท่านและต้องชำระภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยหลังจากที่ท่านทำการตรวจเครดิตบูโรที่ตู้คีออสเสร็จสิ้นแล้ว รายงานจะถูกจัดส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ไปยังอีเมล (E-mail Address) ของท่านทันที เป็นไฟล์ PDF และรหัส (Password) ที่ใช้ในการเปิดไฟล์รายงาน จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีเมลของท่าน ในกล่องเข้า (Inbox) หรือจดหมายขยะ (Junk) หรือถังขยะ (Trash) หรือสแปมเมล (Spam) ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล consumer@ncb.co.th

.

นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้บริการ “ตู้คีออส” อื่น ๆ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ชิดลม (ภายในสถานี) หรือที่บริเวณท่าเรือวังหลัง (ใกล้ประตูทางเข้าโรงพยาบาลศิริราช) และชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เครดิต บูโรตระหนักและให้ความสำคัญเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับการเว้นระยะห่าง ระหว่างการให้บริการ การชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้


ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง ป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน และตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเจน เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินล้นตัวของตนเอง อันจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม และปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับมหภาค รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น12 views0 comments

コメント


bottom of page