Your Master Class
Business Insight
Inspiration
162412214_2625050231127822_3194029886374

Biz Guest Live! 

ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะ Stagflation จริงหรือ?

KKP Research ออกโรงตั้งคำถามต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก แรงกดดันจากเงินเฟ้อและราคาพลังงานเริ่มเห็นสัญญาณมากขึ้นทั่วโลก ขณะที่ภาคธุรกิจกับการจ้างงานของไทยยังซบเซา

Stagflation แล้วจะทำไม? โอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหน? ผมจึงชวน 'ดร.ณชา อนันต์โชติกุล' ผู้อำนวยการอาวุโส KKP Research กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มาเล่าให้ BizKlaasser ฟังกันชัดๆ

พบกับ live ของเราได้ วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 นี้ เวลา 17.00น. ที่นี่ BizKlass ครับ

#BizKlass #YourMasterClass #Stagflation #KKPresearch

BizQuote.jpg
Contact Bizklass

Monchai   Wongkittikraiwan

yourbizklass@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • SoundCloud
Send a message

© 2020 by Monchai Wongkittikraiwan