top of page
  • Writer's pictureMonchai Wongkittikraiwan

CBS เผยรายงาน The Future of Growth ร่วม WEF มีมุมน่าห่วง ย้ำไทยต้องเร่งพัฒนา
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) แถลงรายงานที่ร่วมวิจัยกับทาง World Economic Forum "The Future of Growth 2024" โดยพบว่าคะแนนของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 51 จาก 107 ประเทศที่ทำการสำรวจในช่วง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566

.

คะแนนส่วนที่ทำได้ดีอีกคือมิติด้านนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างครบพร้อมและเป็นประโยชน์ ส่วนอีก 3 มิติที่ต้องเร่งแก้ไขคือ ด้านความยั่งยืน ความครอบคลุมทุกภาคส่วนและการยืดหยุ่นปรับตัว โดยเฉพาะด้านความยั่งยืน เป็นมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่น

.

ศ.ดร.วิเลิศ บอกว่าประเทศไทยถือว่าอยู่ตรงกลางของแถวยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้อีกมาก แต่ต้องทำด้วยอัตราเร่งที่สูง เปรียบกับการวิ่งอาจจะไม่เพียงพอ ต้องใช้การกระโดดนั่นคือมีจุดเปลี่ยนหรือสปริงบอร์ดทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว จึงจะขยับชันขึ้นไปเทียบเท่ากับนานาอารยะประเทศได้

.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wilertvision.com/wef

.

7 views0 comments

Comments


bottom of page